Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med blant andre Midtdals-kommunene, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, virkemiddelapparatet (næringssjefene og Skåppå), Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og Vinstra vidaregåande skule. 

Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Flere gode hjelpere jobber på ulike måter i dag for å tilrettelegge for vekst og utvikling i næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen. Vi ønsker å være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møtet med ulike aktører. Eksempel på hvordan vi utøver denne rollen i dag:  

  • MGNF har møte og talerett i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, og forbereder aktuelle saker til orientering i hvert møte.  
  • MGNF bidrar i administrative møter med tema «regionalt næringsarbeid» sammen med regionrådskoordinator, næringssjefer, Skåppå og Visit Lillehammer. 
  • MGNF bidrar i markedsmøter med NAV Midt-Gudbrandsdal 
  • MGNF bidrar som næringslivets representant i Kompetanseforum og Samfunnskontrakten for flere læreplasser 
  • MGNF er en samarbeidspart i møte med Vinstra videregående skule, for eksempel i prosjektet «Gudbrandsdalen i framtida», og i faget Ungt Entreprenørskap.  
  • MGNF bidrar i styringsgruppa for byutviklingsprosjektet Vinstra2046.
  • MGNF samarbeider med Skåppå om å nå ut til næringslivet om relevante aktiviteter som for eksempel etablereropplæring og tiltak knyttet til «Krafttak for grønn vekst».
  • MGNF samarbeider med næringssjefene om å formidle informasjon om f. eks. relevante støtteordninger og høringer. 

Medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på minimum én aktivitet i måneden, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Oppfølging av samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Arrangere verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

Vi vil undersøke interessen for å reise på en ny studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med blant andre Midtdals-kommunene, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, virkemiddelapparatet (næringssjefene og Skåppå), Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og Vinstra vidaregåande skule.

Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. Herunder vil vi videreføre samarbeidsavtalen med Visit Lillehammer, som innebærer å produsere innhold fra Gudbrandsdalen til Visit Lillehammer sine kanaler. Vi vil vurdere andre prosjekt opp mot relevans og kapasitet.

Ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne, for å aktivt imøtekomme utfordringer knyttet til demografi og rekruttering til regionen.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top