Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Fellesskapets representant

Flere gode hjelpere jobber på ulike måter i dag for å tilrettelegge for vekst og utvikling i næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen. Vi ønsker å være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med ulike aktører. Eksempel på hvordan vi utøver denne rollen i dag:  

  • MGNF har møte og talerett i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, og forbereder aktuelle saker til orientering i hvert møte.  

  • MGNF bidrar i administrative møter med tema «regionalt næringsarbeid» sammen med regionrådskoordinator, næringssjefer, Skåppå og Visit Lillehammer. 

  • MGNF bidrar i markedsmøter med NAV Midt-Gudbrandsdal 

  • MGNF bidrar som næringslivets representant i Kompetanseforum og Samfunnskontrakten for flere læreplasser 

  • MGNF er en samarbeidspart i møte med Vinstra videregående skule, for eksempel i prosjektet «Gudbrandsdalen i framtida», og i faget Ungt Entreprenørskap.  

  • MGNF bidrar i styringsgruppa for byutviklingsprosjektet Vinstra2046.

  • MGNF samarbeider med Skåppå om å nå ut til næringslivet om relevante aktiviteter som for eksempel etablereropplæring og tiltak knyttet til «Krafttak for grønn vekst».

  • MGNF samarbeider med næringssjefene om å formidle informasjon om f. eks. relevante støtteordninger og høringer. 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top