Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Verdiskapingskonferansen

Den årlige Verdiskapingskonferansen på Rudi Gard i desember er et sosialt og faglig førjulsarrangement i regi av Midt-Gudbrandsdal Næringsforening. Konferansen er for alle som er opptatt av verdiskaping i regionen. Med historie tilbake til 2005, har arrangementet befesta seg som en av de viktigste møteplassene for næringslivet i Gudbrandsdalen. Høydepunktet denne dagen er utdelingen av Verdiskapingsprisen: 

Verdiskapingsprisen deles ut til bedrifter og eller enkeltpersoner i Midt-Gudbrandsdalen som anerkjennelse for næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom, og som har resultert i økt verdiskapning i regionen. Verdiskapingsprisen er på kr. 10.000,-, samt diplom. Tildelt beløp skal brukes til fellestiltak for de ansatte i bedriften.

Verdiskapingsprisen ble først delt ut i 2005, og dette er dermed både en tradisjonsrik og høythengende pris. Mye har endret seg siden den gang. Det som i 2005 var en ren prisutdeling, representerer i dag en fullverdig konferanse med lokale suksesshistorier og inspirerende foredragsholdere. Konferansen er en møteplass for nettverksbygging og økt bevissthet rundt dalens næringsliv. Hovedformålet med konferansen er likevel det samme som i 2005: Å hedre bedrifter og personer som har satt et unikt preg på næringslivet i Gudbrandsdalen. 

Sponsorer

Våre hovedsamarbeidspartnere er Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Verdiskapingskonferansen 2022 blir i tillegg arrangert i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, Skåppå, Krible design, World Cup Kvitfjell og Gudbrandsdal Energi. En varm takk til dere alle!

Verdiskapingsprisen

Det er folket som hvert år nominerer kandidater til Verdiskapingsprisen, og styret i næringsforeninga som gjør vedtak om tildeling av prisen. De senere årene har det i tillegg til selve Verdiskapingsprisen også blitt utdelt to Verdiskapingsdiplom. Vi samarbeider med lokalavisa Dølen om å hedre de tre kandidatene i tiden frem mot selve konferansen. Nominer din kandidat ved å sende inn begrunna forslag.

Tidligere vinnere

Verdiskapingskonferansen 2023

  • Tid: Verdiskapingskonferansen 2023 arrangeres på Rudi Gard den 7. desember – sett av datoen! 🙂 
  • Program: Fullt program slippes høsten 2023. 
  • Nominasjon: Nominer din kandidat til Verdiskapingsprisen 2023 innen (frist kommer). 
  • Billetter: Du kjøper billett via tikkio.no innen (frist kommer). 

Dølen-TV overrasker de nominerte

 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023/24.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklenede prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top