Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Verdiskapingskonferansen

Den årlige Verdiskapingskonferansen på Rudi Gard i desember er et sosialt og faglig førjulsarrangement i regi av Midt-Gudbrandsdal Næringsforening. Konferansen er for alle som er opptatt av verdiskaping i regionen. Med historie tilbake til 2005, har arrangementet befesta seg som en av de viktigste møteplassene for næringslivet i Gudbrandsdalen. Høydepunktet denne dagen er utdelingen av Verdiskapingsprisen: 

Verdiskapingsprisen deles ut til bedrifter og eller enkeltpersoner i Midt-Gudbrandsdalen som anerkjennelse for næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom, og som har resultert i økt verdiskapning i regionen. Verdiskapingsprisen er på kr. 10.000,-, samt diplom. Tildelt beløp skal brukes til fellestiltak for de ansatte i bedriften.

Verdiskapingsprisen ble først delt ut i 2005, og dette er dermed både en tradisjonsrik og høythengende pris. Mye har endret seg siden den gang. Det som i 2005 var en ren prisutdeling, representerer i dag en fullverdig konferanse med lokale suksesshistorier og inspirerende foredragsholdere. Konferansen er en møteplass for nettverksbygging, kompetanseheving og økt bevissthet rundt dalens næringsliv. Hovedformålet med konferansen er likevel det samme som i 2005: Å hedre bedrifter og personer som har satt et unikt preg på næringslivet i Gudbrandsdalen. 

Sponsorer

Våre hovedsamarbeidspartnere er Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Verdiskapingskonferansen 2021 ble i tillegg arrangert i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, Skåppå, Krible design, World Cup Kvitfjell, Gudbrandsdal Energi, Tine og Mjøsanker. En varm takk til dere alle!

Verdiskapingsprisen

Det er folket som hvert år nominerer kandidater til Verdiskapingsprisen, og styret i næringsforeninga som gjør vedtak om tildeling av prisen. De senere årene har det i tillegg til selve Verdiskapingsprisen også blitt utdelt to Verdiskapingsdiplom. Vi samarbeider med lokalavisa Dølen om å hedre de tre kandidatene i tiden frem mot selve konferansen. Nominer din kandidat ved å sende inn begrunna forslag her (ny nominasjon åpner i 2022).

Tidligere vinnere

 • 2005  Gunnar Horten, Fåvang
 • 2006  Tore Sæthersmoen, Vinstra
 • 2007  Øyvind Haverstad, Sør-Fron
 • 2008  Det ble ikke arrangert prisutdeling dette året.
 • 2009  Kjartan og Wenche Spidsberg, Venabygd
 • 2010  Anni Byskov, Ringebu
 • 2011  Erik Isum, Ringebu
 • 2012  Fåvang Sag og Høvleri As
 • 2013  Åge Stenumgård, Fåvang
 • 2014  Åge Haverstad, Sør-Fron
 • 2015  Rudi Gard, Sør-Fron
 • 2016  Peer Gynt As
 • 2017  Kvitfjell Alpinanlegg As
 • 2018  Tiller Vimek As, Sør-Fron
 • 2018  (diplom) Isoterm As og Kikke Hovind
 • 2019 Krible design, Nord-Fron
 • 2019 (diplom) Sygard Grytting og Loftet dansestudio
 • 2020 Konferansen ble utsatt grunnet korona.
 • 2021 Bjarne Slapgard
 • 2021 (diplom) Hev Ringebu og Krokkasser.no
 • 2022: ? 

Verdiskapingskonferansen 2022

 • Tid: Verdiskapingskonferansen 2022 arrangeres på Rudi Gard den 8. desember, fra kl. 10:00 – 15:00.  
 • Program: Fullt program slippes høsten 2022.
 • Billetter: Du melder deg på ved å kjøpe billett via tikkio.no innen mandag 25. november kl. 15.00. 
 • Nominasjon: Nominer din kandidat ved å klikke her. (Ikke åpnet ennå.)

Dølen-TV overrasker de nominerte

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklenede prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top