Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Verdiskapingskonferansen er den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv. 

Verdiskapingskonferansen

Den årlige Verdiskapingskonferansen på Rudi Gard i desember er et sosialt og faglig førjulsarrangement i regi av Midt-Gudbrandsdal Næringsforening. Konferansen er for alle som er opptatt av verdiskaping i regionen. Med historie tilbake til 2005, har arrangementet befesta seg som en av de viktigste møteplassene for næringslivet i Gudbrandsdalen. Høydepunktet denne dagen er utdelingen av Verdiskapingsprisen: 

Verdiskapingsprisen deles ut til bedrifter og eller enkeltpersoner i Midt-Gudbrandsdalen som anerkjennelse for næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom, og som har resultert i økt verdiskapning i regionen. Verdiskapingsprisen er på kr. 10.000,-, samt diplom. Tildelt beløp skal brukes til fellestiltak for de ansatte i bedriften.

Verdiskapingsprisen ble først delt ut i 2005, og dette er dermed både en tradisjonsrik og høythengende pris. Mye har endret seg siden den gang. Det som i 2005 var en ren prisutdeling, representerer i dag en fullverdig konferanse med lokale suksesshistorier og inspirerende foredragsholdere. Konferansen er en møteplass for nettverksbygging og økt bevissthet rundt dalens næringsliv. Hovedformålet med konferansen er likevel det samme som i 2005: Å hedre bedrifter og personer som har satt et unikt preg på næringslivet i Gudbrandsdalen. 

Sponsorer

Våre hovedsamarbeidspartnere er Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Verdiskapingskonferansen 2023 blir i tillegg arrangert i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, Innlandet Fylkeskommune, Skåppå, Krible design, World Cup Kvitfjell, Veksthuset Personal og Gudbrandsdal Energi. 

En varm takk til dere alle som gjør dette arrangementet mulig!

Verdiskapingsprisen

Det er folket som hvert år nominerer kandidater til Verdiskapingsprisen, og styret i næringsforeninga som gjør vedtak om tildeling av prisen. De senere årene har det i tillegg til selve Verdiskapingsprisen også blitt utdelt to Verdiskapingsdiplom. Vi samarbeider med lokalavisa Dølen om å hedre de tre kandidatene i tiden frem mot selve konferansen. Nominer din kandidat ved å sende inn begrunna forslag.

Prisen “Ung Verdiskaper”

Prisen «Ung verdiskaper» deles ut til en person/-er eller bedrift, herunder også ungdomsbedrift eller studentbedrift, i Midt-Gudbrandsdal. Mottaker/-e av prisen må være mellom 16 og 30 år. Prisen skal løfte frem en person eller bedrift som har bidratt positivt inn i næringslivet i vår region. Dette kan f.eks. være en nyetablert bedrift som ser nye muligheter i regionen, noen som har løftet eller revitalisert en eksisterende bedrift eller andre som har bidratt til utvikling, satsing og/eller nytenkning innen næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen. 


Tidligere vinnere

 • 2005: Gunnar Horten
 • 2006: Tore Sæthersmoen
 • 2007: Øyvind Haverstad
 • 2008: Det ble ikke arrangert prisutdeling dette året.
 • 2009: Kjartan og Wenche Spidsberg
 • 2010: Anni Byskov
 • 2011: Erik Isum
 • 2012: Fåvang Sag og Høvleri As
 • 2013: Åge Stenumgård
 • 2014: Åge Haverstad
 • 2015: Rudi Gard
 • 2016: Peer Gynt As
 • 2017: Kvitfjell Alpinanlegg As
 • 2018: Tiller Vimek As
 • 2018  (diplom): Isoterm As og Kikke Hovind
 • 2019: Krible design
 • 2019 (diplom): Sygard Grytting og Loftet dansestudio
 • 2020: Konferansen ble utsatt grunnet korona.
 • 2021: Bjarne Slapgard
 • 2021 (diplom): Hev Ringebu og Krokkasser.no
 • 2022: Krokkasser.no
 • 2022 (diplom): Pål Egil Rønn og Ødegaarden Bakeri & Konditori
 • 2023: Erling Rolstad AS
 • 2023 (diplom): G-Miljø AS og Værfast Ringebu 

Ung Verdiskaper

 • 2023: Henriette Hagen

Verdiskapingskonferansen 2024

 • Tid: November 2024?
 • Program: kommer…
 • Nominasjon: Nominasjonene for 2024 åpner til høsten
 • Billetter: Informasjon kommer..

Dølen-TV overrasker de nominerte

 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023/24.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklenede prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top