Bli medlem i Gudbrandsdal Næringsforening

På årsmøte 4. mars 2024 ble det gjort et historisk vedtak. Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening og Gudbrandsdal Idustrinettverk vedtok fusjonering, og GUDBRANDSDAL NÆRINGSFORENING ble etablert. Næringsforeninga  er Gudbrandsdalens største bransjeuavhengige næringsforening. Dette er et inkluderende fellesskap av og for verdiskapere som ønsker positiv vekst og utvikling i den smarte, grønne dalen vår. 

Inntil GNF får egen nettside vil denne siden fungere som landingsside for både nye og gamle medlemmer. 

Bli medlem i GNF

Vi sender EHF til dem som er registrert for det, men ønsker uansett å registrere en e-postadresse.
Legg inn inntil tre e-postadresser som skal være mottaker av nyhetsbrev og invitasjoner fra GNF. Separer adressene med semikolon.
Er det en sak du er spesielt opptatt av at GNF bør jobbe med på vegne av deg / din bransje?

Hvor mye koster et medlemskap?

Utdrag fra vedtektene:

§ 3. MEDLEMSKAP

Alle bedrifter og organisasjoner med interesse for næringsrelatert virksomhet i regionen kan opptas som medlemmer. Innmelding sendes skriftlig til administrasjonen og det opprettes skriftlig medlemsavtale. Betalt kontingent bekrefter medlemskap. Utmeldelse skjer skriftlig til administrasjonen og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Skriftlig medlemsavtale = utfylling av dette skjemaet.

Årsmøtet vedtok 04.03.24 følgende kontingenter for 2024:

  • Kontingentklasse 1 (1 årsverk): kr. 1 910,-
  • Kontingentklasse 2 (2-5 årsverk): kr. 3 570,-
  • Kontingentklasse 3 (6-12 årsverk): kr. 5 460,-
  • Kontingentklasse 4 (13-20 årsverk): kr. 8 610,-
  • Kontingentklasse 5 (21-50 årsverk): kr. 13 350,-
  • Kontigentklasse 6 (51+ årsverk): Etter avtale

Takk for medlemskap!

Som medlemsbedrift har du en tilgjengelig samarbeidspartner i oss når du ønsker. Vi kommer gjerne på besøk til deg for å lære mer om din bedrift, din bransje og hvilke muligheter og utfordringer du ser. Jo bedre oppdatert vi er på dine behov, jo bedre kan vi fungere som talerør for deres felles interesser som medlemmer!
Post- og besøksadresse

E-post: post@mgnf.no
Innovasjonssenteret i Ringebu
Jernbanegata 4, 2630 Ringebu

Daglig leder

Mari Grasbakken
+47 905 38 389
mari@mgnf.no

Sosiale medier

#GudbrandsdalNæringforening

Follow Us
Scroll to Top