Bli medlem i MGNF

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) ble etablert i 2004, og er i dag Gudbrandsdalens største bransjeuavhengige næringsforening. Dette er et inkluderende fellesskap av og for samfunnsengasjerte verdiskapere som ønsker å støtte opp om positiv vekst og utvikling i Gudbrandsdalen. Næringspolitikk, nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving er viktige stikkord. Ved å fylle inn dette skjemaet bekrefter du medlemskap i MGNF. Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med daglig leder Birgitte Bay.

Bli medlem i MGNF

Vi sender EHF til dem som er registrert for det, men ønsker uansett å registrere en e-postadresse.
Legg inn inntil tre e-postadresser som skal være mottaker av nyhetsbrev og invitasjoner fra MGNF. Separer adressene med semikolon.
Er det en sak du er spesielt opptatt av at MGNF bør jobbe med på vegne av deg / din bransje?

Hvor mye koster et medlemskap?

Utdrag fra vedtektene:

§ 3. MEDLEMSKAP

Alle bedrifter og organisasjoner med interesse for næringsrelatert virksomhet i regionen kan opptas som medlemmer. Innmelding sendes skriftlig til administrasjonen og det opprettes skriftlig medlemsavtale. Betalt kontingent bekrefter medlemskap. Utmeldelse skjer skriftlig til administrasjonen og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Skriftlig medlemsavtale = utfylling av dette skjemaet.

Årsmøtet vedtok 09.03.23 følgende kontingenter for 2023:

  • Kontingentklasse 1 (1 årsverk) kr. 1 820,-
  • Kontingentklasse 2 (2-5 årsverk) kr. 3 400,-
  • Kontingentklasse 3 (6-20 årsverk) kr. 6 670,-
  • Kontingentklasse 4 (21-50 årsverk) kr. 12 705,-
  • Kontingentklasse 5 (mer enn 50 årsverk) Etter avtale

Takk for medlemskap!

Som medlemsbedrift har du en tilgjengelig sparringspartner i oss når du ønsker. Vi kommer gjerne på besøk til deg for å lære mer om din bedrift, din bransje og hvilke muligheter og utfordringer du ser. Jo bedre oppdatert vi er på dine behov, jo bedre kan vi fungere som talsrør for deres felles interesser som medlemmer!
Post- og besøksadresse

E-post: post@mgnf.no
Innovasjonssenteret i Ringebu
Jernbanegata 4, 2630 Ringebu

Daglig leder

Birgitte Bay
+47 476 22 653
birgitte@mgnf.no

Sosiale medier

#MidtGudbrandsdalNæringforening

Follow Us
Scroll to Top