Bli medlem i MGNF

MGNF er en interesseorganisasjon for alle næringsdrivende i alle bransjer i Midt-Gudbrandsdalen. Foreninga har jobbet for næringslivets interesser i regionen siden etableringen i 2004. Dette er et inkluderende fellesskap av og for samfunnsengasjerte verdiskapere som ønsker å støtte opp om positiv vekst og utvikling i Gudbrandsdalen. Næringspolitikk, nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving er viktige stikkord. Ved å fylle inn dette skjemaet bekrefter du medlemskap i MGNF. Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med daglig leder Birgitte Bay på e-post birgitte@mgnf.no eller mobil 476 22 653.

Bli medlem i MGNF

Vi sender EHF til dem som er registrert for det, men ønsker uansett å registrere en e-postadresse.
Legg inn inntil tre e-postadresser som skal være mottaker av nyhetsbrev og invitasjoner fra MGNF. Separer adressene med semikolon.
Er det en sak du er spesielt opptatt av at MGNF bør jobbe med på vegne av deg / din bransje?

Hvor mye koster et medlemskap?

Utdrag fra vedtektene:
§ 3. MEDLEMSKAP
Alle bedrifter og organisasjoner med interesse for næringsrelatert virksomhet i regionen kan opptas som medlemmer. Innmelding sendes skriftlig til administrasjonen og det opprettes skriftlig medlemsavtale. Betalt kontingent bekrefter medlemskap. Utmeldelse skjer skriftlig til administrasjonen og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Skriftlig medlemsavtale = utfylling av dette skjemaet.

  • Kontingentklasse 1 (1 årsverk) kr. 1650,-
  • Kontingentklasse 2 (2-5 årsverk) kr. 3080,-
  • Kontingentklasse 3 (6-20 årsverk) kr. 6050,-
  • Kontingentklasse 4 (21-50 årsverk) kr. 11550,-
  • Kontingentklasse 5 (mer enn 50 årsverk) Etter avtale

Takk for medlemskap!

Som medlemsbedrift har du en tilgjengelig sparringspartner i oss når du ønsker. Vi kommer gjerne på besøk til deg for å lære mer om din bedrift, din bransje og hvilke muligheter og utfordringer du ser. Jo bedre oppdatert vi er på dine behov, jo bedre kan vi fungere som talsrør for deres felles interesser som medlemmer! Vi har kontorplass på Innovasjonssenteret i Ringebu, vis-a-vis Ringebu Skysstasjon, og du er velkommen innom for en prat. Hilsen Birgitte Bay, daglig leder i MGNF og Ole Jakob Grauphaugen, prosjektleder i MGNF.
Post- og besøksadresse

E-post: post@mgnf.no
Innovasjonssenteret i Ringebu
Jernbanegata 4, 2630 Ringebu

Daglig leder

Birgitte Bay
+47 476 22 653
birgitte@mgnf.no

Prosjektleder

Ole Jakob Grauphaugen
+47 930 84 562
oj@mgnf.no

Sosiale medier

#mgnf

Follow Us
Scroll to Top