Verdifulle møteplasser

Vi vil invitere til minimum 10 medlemsaktiviteter i løpet av året. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende. Dette annonseres på mail, i sosiale medier og via nettsiden. 

Bli kjent

Gjennom faglige og sosiale møteplasser blir vi bedre kjent i egen region, og med hverandre. Det bidrar til økt lokal handel og samarbeid. Nettverksbygging på tvers av bransjer og kommunegrenser er viktig for å styrke regionens konkurransekraft. Vi gir deg mulighetene og arenaene – du deltar når det passer deg. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra med noe og vise deg fram i forbindelse med en medlemsaktivitet.   

Fikk du med deg dette?

Hva har skjedd i 2023:
 
 • Verdiskapingskonferansen 2023
 • Summit Kvitfjell 2023
 • Den smarte grønne dalen konferansen 2023
 • Agenda Innlandet 2023
 • Jobbmessse
 • Næringslivspub

Medlemsmøter:

  • Hva vil prege næringslivet i 2023? 
  • Øving og prøving på sosiale medier 
  • Næringslivsfrokost med næringsminister Jan Christian Vestre
  • Informasjons- og drøftingsmøte med entreprenører om naturkatastrofer 
  • Tilgengelig arbeidskraft i Midt-Gudbrandsdal
  • Digitale frokostmøter om rekruttering og tilgjengelig arbeidskraft
  • Status og drøfting om felle næringsforening i Gudbrandsdalen

Kurs:

  • Hvordan rekruttere arbeidskraft i dagens arbeidsmarked? 
  • Introduksjon til LEAN 
  • Profilering på messer og stands
  • Bærekraftfokus – Hva gjelder for din bedrift og hvordan kan du ta tak i det? 

2022:

2021

Aktivitetskalender for næringslivet 2024 - oppdateres løpende

Januar

Februar

 • Torsdag 1. februar: Frokostmøte for medlemmer. UTSATT! Ny dato kommer
 • Onsdag 7. februar: Arbeidsverksted for næringslivet: Tema alternative opplæringsmodeller i ny skolestruktur på Dale-Gudbrands Gard
 • Onsdag 14. februar: Digitalt rekrutteringstreff med NAV og flyktningetjenesten
 • Torsdag 15. februar: Jobbmesse for næringslivet på Vinstra vdg. skule
 • Onsdag 21. februar: Arbeidsverksted for næringslivet: Tema alternative opplæringsmodeller i ny skolestruktur på Thon Partner Hotel Otta
 • Torsdag 29. februar: Summit Kvitfjell Næringslivsuka på snø: Reiselivet som drivkraft for vekst

Mars

 • Fredag 1. mars: Summit Kvitfjell – næringslivsuka på snø: Sterke prestasjoner og grønn verdiskaping
 • Mandag 4. mars: Årsmøte i MGNF på Thon Partner Hotel Otta
 • Onsdag 6. mars: Karrieredagen på Høgskolen i Innlandet campus Lillehammer
 • Fredag 8. mars: Business & bobler: Den internasjonale Kvinnedagen hos Hagen Caravan
 • Onsdag 13. mars: Digitalt rekrutteringstreff med NAV og flyktningetjenesten
 • Torsdag 21. mars: Presentasjon av rapporter og funn fra skoleprosjektet med Østlandsforskning og Skåppå. Sted og tid kommer. 

April

Mai

 • Onsdag 8. mai: Digitalt rekrutteringstreff med NAV og Flyktningetjenesten
 • Torsdag 23. mai: Digital næringskaffe for næringslivet i Nord-Gudbrandsdal
 • Tirsdag 28. mai: Medlemsbesøk sammen med NHO Innlandet. Tid og sted kommer. 

Juni

 • Tirsdag 4. juni: Ekstraordinært årsmøte og KICK-OFF Gudbrandsdal Næringsforening, tid og sted kommer!
 • Onsdag 12. juni: Digitalt rekrutteringstreff med NAV og Flyktningetjenesten
 • Onsdag 12. juni: Historiens første Business to Business arrangement for medlemmer, tid og sted kommer!
 • Torsdag 20. juni: Digital næringskaffe for næringslivet i Nord-Gudbrandsdal

Juli

 •  

August

 •  

September

 •  

Oktober

 •  

November

 •  

Desember

 •   

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top