Møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på minimum én aktivitet i måneden, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende. 

Møteplasser

Gjennom faglige og sosiale møteplasser blir vi bedre kjent i egen region, og med hverandre. Det bidrar til økt lokal handel og samarbeid. Nettverksbygging på tvers av bransjer og kommunegrenser er viktig for å styrke regionens konkurransekraft. Vi gir deg mulighetene og arenaene – du deltar når det passer deg. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra med noe og vise deg fram i forbindelse med en medlemsaktivitet. På Facebook-siden vår er en oversikt over aktiviteter i 2021. Aktiviteter i 2022 vil bli annonsert på e-post, i våre sosiale mediekanaler og på nettsiden vår.  

Eksempel på tidligere arrangement i 2021

 • Verdiskapingskonferansen 2021
 • Kurs: Salg i praksis – bli en bedre selger 
 • Kurs: Digital markedsstrategi – bli synlig på nett
 • Kurs: Regnskapsanalyse og budsjettering i praksis
 • Paneldebatt: Hyttebygging, paneldebatt og bærekraft 
 • Sommeravslutning 
 • Konferanse: Den smarte, grønne dalen 
 • Den nye digitale hverdagen 
 • Næringsutvikling/hyttebygging i koronaens tid
 • Kurs: Endringsledelse i praksis 
 • Årsmøte 2021 
 • Veien videre: E6 gjennom Gudbrandsdalen 
 • Etablererkurs for Midt-Gudbrandsdal 

Medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på minimum én aktivitet i måneden, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Oppfølging av samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Arrangere verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

Vi vil undersøke interessen for å reise på en ny studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med blant andre Midtdals-kommunene, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, virkemiddelapparatet (næringssjefene og Skåppå), Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og Vinstra vidaregåande skule.

Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. Herunder vil vi videreføre samarbeidsavtalen med Visit Lillehammer, som innebærer å produsere innhold fra Gudbrandsdalen til Visit Lillehammer sine kanaler. Vi vil vurdere andre prosjekt opp mot relevans og kapasitet.

Ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne, for å aktivt imøtekomme utfordringer knyttet til demografi og rekruttering til regionen.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top