Verdifulle møteplasser

Vi vil invitere til minimum 10 medlemsaktiviteter i løpet av året. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende. Dette annonseres på mail, i sosiale medier og via nettsiden. 

Bli kjent

Gjennom faglige og sosiale møteplasser blir vi bedre kjent i egen region, og med hverandre. Det bidrar til økt lokal handel og samarbeid. Nettverksbygging på tvers av bransjer og kommunegrenser er viktig for å styrke regionens konkurransekraft. Vi gir deg mulighetene og arenaene – du deltar når det passer deg. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra med noe og vise deg fram i forbindelse med en medlemsaktivitet.   

Fikk du med deg dette?

2021

2022:

Aktivitetskalender for næringslivet 2023 - oppdateres løpende

Januar

 • Onsdag 25. januar: Agenda Innlandet-konferansen
 • Torsdag 26. januar: Frokostmøte for medlemmer. Tema: Hvordan blir 2023? 
 • Tirsdag 31. januar: Kursdag i samarbeid med Gudbrandsdal Industrinettverk: Hvordan rekruttere arbeidskraft i dagens arbeidsmarked? Inkl. bedriftsbesøk hos  Oppland Stål og E.A. Smith. 

Februar

 • Onsdag 1. februar: Etablereropplæring (fysisk) for Midt-Gudbrandsdalen i regi av Skåppå. Totalt fire kurskvelder:  01.02, 08.02, 15.02, 22.02 og 01.03.
 • Tirsdag 7. februar: Innlandet fylkeskommune inviterer kommuner, regioner, veg- og jernbanefora, næringsliv og alle andre interesserte til Samferdselskonferanse om transportutfordringer i Innlandet – inn mot Nasjonal Transportplan 2025 – 2036.
 • Torsdag 9. februar: Jobbmesse med NAV (Otta) 

Mars

April

Mai

Juni

 • Tirsdag 6. juni: Lansering av Innlandsporteføljen

Juli

 • Sommerferie 🙂 

August

 • Lørdag 5. august: Næringslivsfrokost med næringsminister Jan Christian Vestre. Samarbeid med Nord-Fron kommune. 
 • Fredag 11. august: Humankapitalens dag på Gålå – med Peer Gynt etterpå for de som ønsker
 • Tirsdag 22. august: Den smarte, grønne dalen konferansen og avslutning for “Krafttak for grønn vekst”. 
 • Fredag 25. august, kl. 10.00 -11.30 på Rudi Gard: Informasjons- og drøftingsmøte om Statens naturskadeordning med entreprenører

September

 • 1. september: Åpent møte om “Framtidas næringsliv” på Innovasjonssenteret i Ringebu kl. 18.00 
 • 5. september: DNB NXT Hamar 
 • Torsdag 7. september: Presentasjon av World Cup og Summit Kvitfjell 2024
 • Tirsdag 26. september: Kursdag på Vinstra motorsportarena. Info kommer.
 • Onsdag 27. september: Frokostmøte på Innovasjonssenteret i Ringebu kl. 8.00-10.00 Tema: Rekruttering 

Oktober

 • Dato kommer: Medlemsmøte / frokostmøte

November

 • Onsdag 15. november: Medlemsmøte / frokostmøte 

Desember

 • 7. desember: Verdiskapingskonferansen 2023

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top