Verdifulle møteplasser

Vi vil invitere til minimum 10 medlemsaktiviteter i løpet av året. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende. Dette annonseres på mail, i sosiale medier og via nettsiden. 

Bli kjent

Gjennom faglige og sosiale møteplasser blir vi bedre kjent i egen region, og med hverandre. Det bidrar til økt lokal handel og samarbeid. Nettverksbygging på tvers av bransjer og kommunegrenser er viktig for å styrke regionens konkurransekraft. Vi gir deg mulighetene og arenaene – du deltar når det passer deg. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra med noe og vise deg fram i forbindelse med en medlemsaktivitet.   

Verdifulle møteplasser i 2022

 • 4. mars: Russispranget Næringslivskonferanse under World Cup i Kvitfjell.
 • 14. mars: Årsmøte på Dale-Gudbrands Gard
 • 25. mars: Frokostmøte på Innovasjonssenteret i Ringebu, i regi av SpareBank1 Gudbrandsdal og NHO Innlandet
 • 12. mai: Sommerjobbmesse i regi av NAV.
 • 9. juni: Den Smarte Grønne Dalen – konferansen
 • 12. august: Humankapitalens dag på Gålå. 
 • Høst (datoer kommer): Kursserie i samarbeid med Gudbrandsdal Industrinettverk. Planlagte tema:
  • Rekruttering av arbeidskraft – vær en profesjonell arbeidsgiver
  • Lean – oppnå økt lønnsomhet gjennom optimalisering av prosesser
  • Utvid markedet (nasjonalt/internasjonalt) med digital markedsføring
  • Prosjektledelse i praksis
 • Høst (dato kommer): Møte med hyttenæringa 
 • 8. desember: Verdiskapingskonferansen på Rudi Gard. 
 • Andre møteplasser kan komme til – følg oss i sosiale medier oppdatering. Medlemmer får informasjon på mail. 
Eksempel på tidligere møteplasser: 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top