Gudbrandsdal Næringsforening

På årsmøte 4. mars 2024 ble det gjort et historisk vedtak. Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening og Gudbrandsdal Idustrinettverk vedtok fusjonering, og GUDBRANDSDAL NÆRINGSFORENING ble etablert. Næringsforeninga  er Gudbrandsdalens største bransjeuavhengige næringsforening. Dette er et inkluderende fellesskap av og for verdiskapere som ønsker positiv vekst og utvikling i den smarte, grønne dalen vår. 

Hva jobber vi med?

Gudbrandsdal Næringsforening skal jobbe for å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet. Foreningen skal ha en pådriverrolle i å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Ny strategi og handlingsplan legges fram for foreningens medlemmer på ekstraordinært årsmøte i juni 2024.

Hvem er vi?

Gudbrandsdal Næringsforening (GNF) ledes av et styre som består av følgende representanter;
Styreleder Krister Hytten Eriksen
Nestleder Mari Aurmo Welding, Andre etasje
Styremedlem Linda Svendsen, Meire
Styremedlem Ola Esten Røssum, Kvitfjell Alpinanlegg
Styremedlem Sigrid Svanborg, Tine Frya
Styremedlem Per Kåre Holmøy, Stryvo Bismo

I administrasjonen er Mari Grasbakken daglig leder og Åse Harjo Øvstegård er prosjektleder. Medlemsbedriftene spenner seg fra Oslo i sør til Dovre og Skjåk i nord. Hovedvekten av medlemmene holder til i midt- og nord Gudbrandsdalen. Medlemmene representerer et bredt spekter av bransjer, som industri, bygg og anlegg, reiseliv, landbruk, handel, kultur og kommunikasjon, for å nevne noen.

6 gode grunner til å være medlem

Vil du være med å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen? Alle bedrifter og organisasjoner med interesse for næringsrelatert virksomhet i regionen er velkommen som medlemmer. Som medlem tar du et viktig og solidarisk valg om å støtte opp om fellesskapet og støtte arbeid for å fremme utvikling i regionen. I tillegg får du flere verdifulle medlemsgoder:

Synlighet

Delta i felles profilering og markedsføring.

Påvirkning

Få mulighet til å sette ditt preg på hvilke saker vi skal jobbe med for fellesskapet.

Nettverk

Få tilgang til møteplasser som bidrar til innovasjon, samarbeid og økt intern handel.

Fellesskap

Være en del av et fellesskap som jobber strategisk med næringsutvikling i Gudbrandsdalen.

Sparringspartner

Bruk GNF som sparringspartner for å diskutere muligheter og utfordringer.

Kunnskap

Få muligheter for faglig og personlig utvikling.

Våre medlemsbedrifter

Se hva som rører seg i næringslivet i Gudbrandsdalen

Sagt om Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

MGNF forener krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen

5/5
"Uten denne støtten fra MGNF hadde jeg ikke flyttet virksomheten til Midt-dalen, og ei heller benyttet meg av andre bedrifter i dalen som utgangspunkt for drift."
Helena Wik, teaterregissør
5/5
"Midt-Gudbrandsdal Næringsforening skaper verdifulle møteplasser for næringslivet i regionen. Ungdom ved Vinstra vidaregåande skule drar også nytte av dette, gjennom tilrettelegging for samarbeid og møter mellom bedrifter og elever i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling."
Ingunn Teige Spjotum, lektor ved Vinstra vgs
5/5
"Mange unge avfeier Midt-dalen som ein potensiell arbeidsregion – næringsforeninga motvirker dette gejnnom sitt arbeid."
Amund Grytting, gründer av Young Suistainable Impact
5/5
"MGNF er eneste samlingspunktet som samler store deler av næringslivet i kommunene på tvers av bransjer og kommunegrenser. Dette er en meget viktig arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling. En aktiv næringsforening er kanskje noe av det viktigste en kommune kan bidra med for det lokale næringslivet."
Svein Skurdal, daglig leder krokasser.no

Kontakt oss

 

Vi jobber fra kontorfelleskap rundt om i Gudbrandsdalen, og vi kommer gjerne på besøk til deg som medlem! 

 

Prosjektleder

Åse Harjo Øvstegård

Tlf.: 911 83 235
E-post: aase@mgnf.no

Daglig leder

Mari Grasbakken

Tlf.: 905 38 389
E-post: mari@mgnf.no

Scroll to Top