Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet i regionen.

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening logo

Hva jobber vi med?

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) jobber med saker som bidrar til å realisere våre strategier knyttet til vekst, handel, samarbeid, møteplasser og kompetanse. En handlingsplan har vært utarbeidet i tett dialog med næringslivet i regionen, gjennom en inkluderende prosess som avsluttes med behandling på årsmøtet i februar. Gjennom handlingsplanen sørger vi for å leve ut strategien i praksis.

Hvem er vi?

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) består av et styre og to ansatte i administrasjonen, og vi har over 170 medlemsbedrifter som sprer seg over hele midtdalen. Sammen utgjør vi hele spekteret av næring innen entreprenører, industri, helse, eiendom, reiseliv, landbruk, transport og kultur – for å nevne noen. Som medlem er du med å påvirke hva vi jobber med i praksis. Nysgjerrig på å vite mer?

Medlemsgoder

Næringsutvikling, nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving er viktige stikkord som beskriver hva MGNF jobber med på vegne av våre medlemmer. Som medlem tar du et viktig og solidarisk valg om å støtte opp om fellesskapet og støtte arbeid for å fremme utvikling i regionen. Bli med å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Synlighet

Delta i felles profilering og markedsføring.

Påvirkning

Få mulighet til å sette ditt preg på hvilke saker vi skal jobbe med for fellesskapet.

Nettverk

Få tilgang til møteplasser som bidrar til innovasjon, samarbeid og økt intern handel.

Fellesskap

Være en del av et fellesskap som jobber strategisk med næringsutvikling i Gudbrandsdalen.

Sparringspartner

Bruk MGNF som sparringspartner for å diskutere muligheter og utfordringer.

Kunnskap

Få muligheter for faglig og personlig utvikling.

Våre medlemsbedrifter

Se hva som rører seg i næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen

Hva medlemmene våre sier

MGNF forener krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen

5/5
"Uten denne støtten fra MGNF hadde jeg ikke flyttet virksomheten til Midt-dalen, og ei heller benyttet meg av andre bedrifter i dalen som utgangspunkt for drift."
Helena Wik, teaterregissør
5/5
"Midt-Gudbrandsdal Næringsforening skaper verdifulle møteplasser for næringslivet i regionen. Ungdom ved Vinstra vidaregåande skule drar også nytte av dette, gjennom tilrettelegging for samarbeid og møter mellom bedrifter og elever i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling."
Ingunn Teige Spjotum, lektor ved Vinstra vgs
5/5
"Mange unge avfeier Midt-dalen som ein potensiell arbeidsregion – næringsforeninga motvirker dette gejnnom sitt arbeid."
Amund Grytting, gründer av Young Suistainable Impact
5/5
"MGNF er eneste samlingspunktet som samler store deler av næringslivet i kommunene på tvers av bransjer og kommunegrenser. Dette er en meget viktig arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling. En aktiv næringsforening er kanskje noe av det viktigste en kommune kan bidra med for det lokale næringslivet."
Svein Skurdal, daglig leder krokasser.no

Kontakt oss

Du finner oss på Innovasjonssenteret i Ringebu,
men vi er aldri lenger unna enn at vi kommer gjerne til deg!

Innovasjonssenteret i Ringebu, Jernbanegata 4, 2630 Ringebu

Daglig leder

Birgitte Bay

Tlf.: 476 22 653
E-post: birgitte@mgnf.no

Prosjektleder

Ole Jakob Grauphaugen

Tlf.: 930 84 562
E-post: oj@mgnf.no

Du finner oss også på Instagram og Facebook #mgnf | @mgnf

Scroll to Top