Framtidstro - kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til tettere samarbeid mellom utdanning og  næringsliv, for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft.

Kompetanse på agendaen

Det er et stort potensiale i å tilrettelegge for tettere samhandling utdanning og næringsliv. Dette har vi på agendaen, og vi har tatt en aktiv rolle i dette på ulike måter: 

      • Prosjektledelse i arbeidet med å skaffe et kunnskapsgrunnlag om næringslivets kompetanse behov. Grunnlaget kan brukes av alle som skal skal forberede og sende høringsinnspill i skole- og tilbudsstruktursaken til Innlandet Fylkeskommune innen 31. august 2024. Her finner du rapportene:

Funn fra Østlandsforskning

Rapport etter arbeidsverksteder for næringslivet med Skåppå

Presentasjon på møte 21. mars

 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å synliggjøre næringslivets kompetansebehov, og koble utdanning og næringsliv tettere sammen. Her kan du lese oppsummeringen av kompetansekartleggingen som ble gjennomført i 2022:

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top