Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. Herunder vil vi videreføre samarbeidsavtalen med Visit Lillehammer, som innebærer å produsere innhold fra Gudbrandsdalen til Visit Lillehammer sine kanaler. Vi vil vurdere andre prosjekt opp mot relevans og kapasitet. 

Visit Lillehammer

MGNF vært en sentral bidragsyter i flere næringsvennlige prosjekt i regionen gjennom tidene. E6 og forprosjektet til Gudbrandsdalsvegen er eksempel. I nyere tider har MGNF vært desentralisert innholdsprodusent for destinasjonsselskapet Visit Lillehammer, et samarbeid som startet i 2021. Det er en intensjon om å videreføre dette samarbeidet i 2022. 

Vinstra2046

MGNF har også vært engasjert i byutviklingsprosjektet Vinstra2046. I tillegg til å bidra i styringsgruppa, har MGNF blitt engasjert for å bistå med innbyggermobilisering og informasjonsarbeid. Det har gjennom våren og høsten 2021 blitt jobbet konkret med elvepromenaden «Gyntestien», Vinstra Park og etablering av en felles arena som «forener de gode kreftene» for videre sentrumsutvikling. MGNF skal være en pådriver for at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Herunder er utviklingen av levende og attraktive sentrum avgjørende å satse på.   

Innovasjonssenteret i Ringebu

MGNF har vært en pådriver for at regionen blir mer konkurransedyktig og utnytter mulighetene som et fleksibelt arbeidsmarked gir. Den digitale transformasjonen spesielt i løpet av 2020-21 gjør at både deltidsinnbyggere, besøkende, studenter og andre kan tilbringe mer tid i regionen. Det må det tilrettelegges for. Distriktssenteret er en av flere som har satt lys på hvordan kontorfellesskap kan gjøre distriktene mer attraktive og tilgjengelige. MGNF har jobbet med å gjøre fasilitetene ved regionens største kontorfellesskap, Innovasjonssenteret i Ringebu, mer tilgjengelig.

Medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på minimum én aktivitet i måneden, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Oppfølging av samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Arrangere verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

Vi vil undersøke interessen for å reise på en ny studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med blant andre Midtdals-kommunene, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, virkemiddelapparatet (næringssjefene og Skåppå), Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og Vinstra vidaregåande skule.

Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. Herunder vil vi videreføre samarbeidsavtalen med Visit Lillehammer, som innebærer å produsere innhold fra Gudbrandsdalen til Visit Lillehammer sine kanaler. Vi vil vurdere andre prosjekt opp mot relevans og kapasitet.

Ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne, for å aktivt imøtekomme utfordringer knyttet til demografi og rekruttering til regionen.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top