Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. 

Innholdsproduksjon for Visit Lillehammer

I 2021 inngikk vi et samarbeid med Visit Lillehammer som innebar å produsere og publisere innhold i sosiale medier. 

  • I 2021 lagde vi nærmere 50 innlegg (nesten en post i uka!) om steder, folk og aktiviteter i Gudbrandsdalen, som ble publisert på Visit Lillehammer sin Facebook-side og i Instagram-stories. Arbeidet gav gode resultater, og Visit Lillehammer hadde blant annet 75 % økning i engasjement på Facebook i 2021.

  • Vi opplever at det er vinn-vinn å samarbeide om det digitale markedsarbeidet, og vi har derfor videreført samarbeidet også i 2022. Blant annet stod vi bak konseptet “trolig Norges kuleste sommerjobb“, der Tina og Fabian reiste rundt i hele regionen og formidlet opplevelsene på Instagram og TikTok. Det har i etterkant blitt sagt at “Gudbrandsdalen har kanskje aldri før vært så synlig i Visit Lillehammer sine kanaler”.

  • Det viser at lokalkunnskap og de gode, ekte historiene fenger og inspirerer. Dette setter regionen vår på kartet. 

Byutvikling for Vinstra2046

Vi representerer næringslivet i styringsgruppa for det mangeårige byutviklingsprosjektet Vinstra2046MGNF skal være en pådriver for at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Herunder er utviklingen av levende og attraktive sentrum avgjørende å satse på.  Les mer om Vinstra2046 her.  

Markedsarbeid for Innovasjonssenteret i Ringebu

Vi er en pådriver for at regionen blir mer konkurransedyktig og utnytter mulighetene som et fleksibelt arbeidsmarked gir. Den digitale transformasjonen spesielt i løpet av 2020-21 gjør at både deltidsinnbyggere, besøkende, studenter og andre kan tilbringe mer tid i regionen. Det må det tilrettelegges for.

  • Distriktssenteret er en av flere som har satt lys på hvordan kontorfellesskap kan gjøre distriktene mer attraktive og tilgjengelige. Såkalte coworking-spaces kan også fungere som arenaer for samhandling og nettverksbygging mellom ulike aktører, noe som kan bidra til næringsutvikling. MGNF har jobbet med å gjøre fasilitetene ved regionens største kontorfellesskap, Innovasjonssenteret i Ringebu, mer tilgjengelig. 

  • Ny nettside har blitt utviklet i samarbeid med Krible Design: Innovasjonssenteret.com

  • Innovasjonssenteret i Ringebu ble i 2021 omtalt i AW Magazine som “trolig et av landets beste kontorfelleskap og “coworkingspaces” utenfor Oslo”.

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top