Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. 

Innholdsproduksjon for Visit Lillehammer

I 2021 inngikk vi et samarbeid med Visit Lillehammer som innebar å produsere og publisere innhold i sosiale medier. Fun fact: I 2021 lagde vi nærmere 50 innlegg (nesten en post i uka!) om steder, folk og aktiviteter i Gudbrandsdalen, som ble publisert på Visit Lillehammer sin Facebook-side og i Instagram-stories. Arbeidet gav gode resultater, og Visit Lillehammer hadde blant annet 75 % økning i engasjement på Facebook i 2021. Det viser at lokalkunnskap og de gode, ekte historiene fenger og inspirerer. Dette setter regionen vår på kartet. Vi opplever at det er vinn-vinn å samarbeide om markedsarbeidet. Både Visit Lillehammer og MGNF er i spennende omstillingsprosesser, og vi er innstilt på å videreføre samarbeidet også i 2022. Følg Visit Lillehammer på Facebook for å se hva som skjer.  

Byutvikling for Vinstra2046

Vi representerer næringslivet i styringsgruppa for det mangeårige byutviklingsprosjektet Vinstra2046Målet er at Vinstra skal bli en by med et klimanøytralt, kompakt og levende sentrum med handel, kultur, tjenester og boliger som er attraktiv for fastboende, innflyttere og besøkende. For at dette skal bli en realitet må framtidig utvikling konsentreres innenfor indre sentrumssone, det må legges bedre til rette for gående og syklende, framtidig boligbygging må skje innenfor og nær sentrum, og det må jobbes systematisk med forskjønning, utvikling av møteplasser og grønnstruktur i sentrum.
I tillegg til å bidra i styringsgruppa, har MGNF blitt engasjert for å bistå med innbyggermobilisering og informasjonsarbeid knyttet til byutviklingen på Vinstra. Vi har blant annet jobbet med elvepromenaden “Gyntestien”, den nye Vinstra Park, arrangert informasjonsmøte om byutvikling på Nord-Fron bibliotek, og fasilitert møte for å “forene de gode kreftene” for videre sentrumsutvikling. MGNF skal være en pådriver for at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Herunder er utviklingen av levende og attraktive sentrum avgjørende å satse på.  Les mer om Vinstra2046 her.  

Markedsarbeid for Innovasjonssenteret i Ringebu

Vi er en pådriver for at regionen blir mer konkurransedyktig og utnytter mulighetene som et fleksibelt arbeidsmarked gir. Den digitale transformasjonen spesielt i løpet av 2020-21 gjør at både deltidsinnbyggere, besøkende, studenter og andre kan tilbringe mer tid i regionen. Det må det tilrettelegges for. Distriktssenteret er en av flere som har satt lys på hvordan kontorfellesskap kan gjøre distriktene mer attraktive og tilgjengelige. Såkalte coworking-spaces kan også fungere som arenaer for samhandling og nettverksbygging mellom ulike aktører, noe som kan bidra til næringsutvikling. MGNF har jobbet med å gjøre fasilitetene ved regionens største kontorfellesskap, Innovasjonssenteret i Ringebu, mer tilgjengelig. Ny nettside med informasjon om mulighet for drop-in, fleksibel arbeidspult m.m. kommer i løpet av 2022. Følg med på Facebook-siden til Innovasjonssenteret for oppdateringer. 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top