Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen.

Studietur

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har i flere år arrangert studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Dette har vært et tradisjonsrikt høydepunkt for foreningen, på linje med Verdiskapingskonferansen. Studieturene er en unik arena der politisk og administrativ ledelse og næringsdrivende i regionen har mulighet til å bli kjent gjennom en felles opplevelse. Se oversikten nedenfor over tidligere destinasjoner for studieturer i regi av MGNF og RMG.

Etter pandemien brøt ut, har det ikke blitt planlagt ny studietur. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023. 


Tidligere destinasjoner

 • 2005: Italia
 • 2006: Brüssel
 • 2007: Finland
 • 2008: Madrid
 • 2009: Budapest
 • 2010: København
 • 2011: Bordeaux
 • 2012: Italia
 • 2013: Skottland
 • 2014: Sunnmøre
 • 2015: Krakow
 • 2016: København
 • 2017: Alpine Pearls
 • 2018: Beograd
 • 2020: Grindelwald

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top