Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen.

Studietur

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har i flere år arrangert studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Dette har vært et tradisjonsrikt høydepunkt for foreningen, på linje med Verdiskapingskonferansen. Studieturene er en unik arena der politisk og administrativ ledelse og næringsdrivende i regionen har mulighet til å bli kjent gjennom en felles opplevelse. Se oversikten nedenfor over tidligere destinasjoner for studieturer i regi av MGNF og RMG.

Etter pandemien brøt ut, har det ikke blitt planlagt ny studietur. Det planlegges nå for en ny tur i starten av 2024. MGNF-medlemmer vil få invitasjon på mail.  


Tidligere destinasjoner

 • 2005: Italia
 • 2006: Brüssel
 • 2007: Finland
 • 2008: Madrid
 • 2009: Budapest
 • 2010: København
 • 2011: Bordeaux
 • 2012: Italia
 • 2013: Skottland
 • 2014: Sunnmøre
 • 2015: Krakow
 • 2016: København
 • 2017: Alpine Pearls
 • 2018: Beograd
 • 2020: Grindelwald

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top