Studietur

Vi vil undersøke interessen for å reise på en ny studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 

Studietur

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har i flere år arrangert studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Dette har vært et tradisjonsrikt høydepunkt for foreningen, på linje med Verdiskapingskonferansen. Studieturene er en unik arena der politisk og administrativ ledelse og næringsdrivende i regionen har mulighet til å bli kjent gjennom en felles opplevelse. Se oversikten nedenfor over tidligere destinasjoner for studieturer i regi av MGNF og RMG.

Grunnet korona har det ikke vært aktuelt å planlegge ny studietur i 2021. På etterspørsel fra medlemmer, ønsker styret nå å undersøke interessen for å planlegge en ny studietur i 2022/23. Det vil bli sendt ut en medlemsundersøkelse om dette, i tillegg til at Regionrådet vil bli forespurt om å vurdere deltakelse. 

Tidligere destinasjoner

 • 2005: Italia
 • 2006: Brüssel
 • 2007: Finland
 • 2008: Madrid
 • 2009: Budapest
 • 2010: København
 • 2011: Bordeaux
 • 2012: Italia
 • 2013: Skottland
 • 2014: Sunnmøre
 • 2015: Krakow
 • 2016: København
 • 2017: Alpine Pearls
 • 2018: Beograd
 • 2020: Grindelwald

Medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på minimum én aktivitet i måneden, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Oppfølging av samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding. Disse gjør det mulig for oss å jobbe for å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen.

Arrangere verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

Vi vil undersøke interessen for å reise på en ny studietur i samarbeid med Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Næringslivets representant i Midt-Gudbrandsdalen

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for regionalt næringsliv i møte med blant andre Midtdals-kommunene, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, virkemiddelapparatet (næringssjefene og Skåppå), Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og Vinstra vidaregåande skule.

Prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode. Herunder vil vi videreføre samarbeidsavtalen med Visit Lillehammer, som innebærer å produsere innhold fra Gudbrandsdalen til Visit Lillehammer sine kanaler. Vi vil vurdere andre prosjekt opp mot relevans og kapasitet.

Ung kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å koble lokalt næringsliv tettere mot ungdom og unge voksne, for å aktivt imøtekomme utfordringer knyttet til demografi og rekruttering til regionen.

Høres dette spennende ut?

Er dette noe du også brenner for? Som medlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening får du bli med i dette fellesskapet.

Scroll to Top