Hva jobber vi med

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) jobber med saker som bidrar til å realisere våre strategier knyttet til rammevilkår, verdifulle møteplasser og organisasjonsutvikling.  Handlingsplanen blir utarbeidet i tett dialog med næringslivet i regionen, gjennom en inkluderende prosess som avsluttes med behandling på årsmøtet. 

Støttende medlems-oppfølging

Vi vil ha tett oppfølging av medlemsbedriftene, gjennom både oppsøkende virksomhet, og å være tilgjengelig og på tilbudssida for lavterskel sparring ved behov.

Verdifulle møteplasser

Som medlem vil du få invitasjon til å delta på ulike møteplasser, der du deltar enten gratis eller til en rabattert pris. Dette kan være frokostmøte, kurs, paneldebatt eller lignende.

Styrkende samarbeids-avtaler

Vi vil følge opp eksisterende avtaler med våre hovedsamarbeidspartnere; Eidsiva Bredbånd, SpareBank1 Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Energi Holding.

Stolthet og tradisjon på Verdiskapings-konferansen

Vi vil videreføre og videreutvikle Verdiskapingskonferansen som den viktigste årlige møteplassen for regionalt næringsliv.

Studietur

En tradisjonsrik felles opplevelse og faglig påfyll for MGNF-medlemmer og politisk og administrativ ledelse i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil bli gjort en vurdering på om det er interesse og mulighet for ny tur i 2023.

Fellesskapets representant

Vi vil være en foretrukket og konstruktiv representant for næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen i møte med blant andre offentlige myndigheter.

Utviklende prosjektarbeid

Vi vil prioritere å være bidragsyter i næringsvennlige, langsiktige prosjekter som kommer medlemmene våre og regionen til gode.

Framtidstro - kompetanse på agendaen

Vi vil være en aktør som bidrar til å synliggjøre kompetansebehovet i Gudbrandsdalen, og kobler utdanning og næringsliv sammen.

Vil du være en del av fellesskapet?

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening er et inkluderende fellesskap av og for samfunnsengasjerte verdiskapere som ønsker positiv vekst og utvikling i Gudbrandsdalen.

Scroll to Top